FÖRELÄSNINGSPROGRAM - samma program båda dagarna. Ingen föranmälan krävs!

passfoto Veronica 1

09.30 – 10.10

En resande småbarnsmamma i elrulle – om hjälpmedel, livslust och drivkraft

Veronica Hedenmark, VH assistans

Veronica är prisbelönt entreprenör, yrkeskvinna mitt i karriären och småbarnsmamma.
– Företaget säljer en tjänst som ingen vill ha, för vem vill vara beroende av personlig assistans? Många undrar hur begränsande mitt funktionshinder är, men det är våra hjärnor och våra tankar som begränsar oss, inte våra ben, säger Veronica Hedenmark som ska tala om hur det är att leva med ett funktionshinder, vilka hinder och möjligheter det innebär.
Redan som 19-åring hade samhället räknat bort Veronica eftersom hon fötts med ett omfattande funktionshinder, och Försäkringskassan föreslog förtidspension. Istället tog hon över sin egen assistans, och idag 20 år senare äger hon landets enda ISO- certifierade bolag inom personlig assistans, VH assistans, med 1.000 anställda över hela landet.
– Hur man blir framgångsrik? Hårt arbete, mycket passion, kärlek och livslust är krafter som driver framåt, säger Veronica som vill belysa hjälpmedlens betydelse för en yrkesarbetande, resande småbarnsförälder i elrulle.

Jeanette adolfsson

10.30 – 11.10

Socialstyrelsens stöd vid förskrivning av hjälpmedel

Jeanette Adolfsson, Socialstyrelsen

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta i samhällslivet krävs väl fungerande hjälpmedel. Socialstyrelsens utbildningsmaterial om förskrivning av hjälpmedel ger stöd i detta arbete.

Baudin_face

13.30 – 14.10

Hjälpmedel och välfärdsteknik – beslutsstöd ur ett ekonomiskt perspektiv

Katarina Baudin, Mälardalens högskola

thomas fogdo

14.40 – 15.20

Kör du själv?! – en resa genom fördomarna, mina egna och andras

Thomas Fogdö, fd skidproffs

Föreläsningen ”Kör du själv?!” kommer att handla om en resa från det självklara i livet till att upptäcka att det snabbt kan ändras till att livet utmanar dig.
Jag var alpin skidåkare i världstoppen då jag ramlade på väg till min träningsbacke i Åre 1995. Det var världens enklaste transport från liften till träningsbacken och den avslutades med en ryggmärgsskada som gör att jag sedan dess inte kunnat röra benen.

WORKSHOPS - samma program båda dagarna. Ingen föranmälan krävs!

09:30-10:10

Digitala hjälpmedel i vardagen

Dagens teknik ger många möjligheter till självständighet och en ökad livskvalitet. Här tittar vi på våra senaste hjälpmedel inom kognition och hur de kan användas i vardagen. Under workshopen delar vi med oss av exempel på hur de kan användas samt ger er möjlighet att praktiskt prova dem.
Arrangör: Abilia
imgres

10:20-11:00

Skapa värde genom att förebygga trycksår

Genom ett förebyggande arbetssätt kan andelen trycksår minska. Detta innebär ett mindre lidande för den som drabbas och kostnadsbesparingar för hälso- och sjukvården. Här utgår vi från två verkliga projekt i klinisk verksamhet och tittar på vad som gjordes och vilket resultaten blev.
Arrangör: Care of Sweden
imgres-5

11:10-11:50

Utnyttja elrullstolens funktioner för att förebygga tryckskador

Här tittar vi närmare på hur man kan förebygga tryckskador med hjälp av olika lägesförändringar i elrullstol. Vi går igenom olika lösningar till lägesförändringar i sittande, stående och liggande position.
Arrangör: Permobil
Print

12:10-12:50

Handens betydelse för livskvalitet

Många miljoner människor i världen lider av nedsatt handstyrka – något som kan påverka individens frihet, självständighet och även förmågan att förflytta sig. Dessutom kan det få stora samhällsekonomiska konsekvenser. Här visar vi hur vi kan ge en hjälpande hand till drabbade människor.
Arrangör: Bioservo
bioservo-logo

13:00-13:40

Val av rätt madrass och trycksår i praktiken

Här talar vi först om patienters olika behov, riskbedömning och om hur man gör rätt val av madrass till patienterna utifrån deras olika behov. Deltagarna kommer även att få prova olika madrasser, en aktiv, en reaktiv och en madrass för patienter med väldigt speciella behov.
Arrangör: Getinge
imgres-3

13:50-14:30

Keep On Walking – fallprevention

Syftet med denna workshop är att ge fördjupade kunskaper om vikten av fallprevention samt val av stöd. Vi tar upp det normala gångmönstret, problemställningar och riskfaktorer och vi pratar om hur man väljer rätt gånghjälpmedel.
Arrangör: Invacare
imgres-10

14:40-15:20

Mobility Monitor – bedömningsinstrument för bättre faktakunskaper om patientens vårdbehov

Ett objektivt bedömningsinstrument som mäter de faktiska rörelserna hos en brukare under natten. Med mobility monitor blir det enklare att bedöma vilken madrass som är lämplig och hur mycket repositionering som krävs. Den här workshopen kommer vi att presentera teknologin och ge förskrivarna chansen att praktiskt bekanta sig med detta unika hjälpmedel för kartläggning och planering av insatser och uppföljning.
Arrangör: Minicrosser

Medema