MedTech HJÄLPMEDEL- håller dig uppdaterad inom branschen

Intresset för vård, omsorg och hjälpmedel ökar lavinartat. Behovet av nya hjälpmedel och nya innovationer för personer med funktionshinder och inom äldrevården är större än någonsin. För att kunna möta den åldrande befolkningen behövs både de traditionella hjälpmedlen och de nya innovationerna mer än någonsin tidigare.

I MedTech HJÄLPMEDEL kan du läsa om företagen och människorna i branschen, om branschens utmaningar och möjligheter. Vi presenterar nyheter och nya innovationer. I debatter och frågeforum får vi ett politiskt perspektiv och bevakar huvudmännens ansvar. Vi bevakar och sätter branschen på kartan!

Magasinet når beslutsfattare på beställarorganisationerna i landsting och kommun, hjälpmedelscentralernas chefer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, sårsjuksköterskor, inköpare för äldrevård och omsorg inom kommun och landsting, ortopeder och hjälpmedelsföretag samt berörda myndigheter och departement.

MedTech HJÄLPMEDEL är din kanal till hjälpmedelsbranschen med digitala nyhetsbrev och specialgjorda tidningar inför varje mässa.

Chefredaktör

jle_portratt25

Lisa von Garrelts
lisa.vongarrelts@mentoronline.se
08-670 41 81

Bokning av annonser

Sven-Erik-150x150

Sven-Erik Bjarnesson
070-486 96 11
seb@vendomedia.se